Home Page › siyosat

1. Umumiy qoidalar

Ushbu shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosati 2006 yil 27 iyuldagi Federal qonun talablariga muvofiq tuzilgan. 152-FZ-son “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida” (bundan buyon matnda “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida” gi qonun) va shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash tartibini va Operator tomonidan qabul qilingan shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash choralarini belgilaydi.

1.1. Operator o’z faoliyatini amalga oshirishning eng muhim maqsadi va sharti sifatida uning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashda inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga rioya qilishni, shu jumladan shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo’lgan huquqlarni himoya qilishni belgilaydi.

1.2. Ushbu Operatorning shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga oid siyosati (keyingi o’rinlarda Siyosat deb yuritiladi) Operator https://1xbet.com veb-saytiga tashrif buyuruvchilar haqida olishi mumkin bo’lgan barcha ma’lumotlarga nisbatan qo’llaniladi.

2. Siyosatda foydalaniladigan asosiy tushunchalar

2.1. Shaxsiy ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash – kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash.

2.2. Shaxsiy ma’lumotlarni blokirovka qilish – shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to’xtatish (shaxsiy ma’lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo’lgan hollar bundan mustasno).

2.3. Veb-sayt – bu https://1xbet.com tarmoq manzili bo’yicha Internetda mavjudligini ta’minlaydigan grafik va axborot materiallari, shuningdek, kompyuter dasturlari va ma’lumotlar bazalari to’plami.

2.4. Shaxsiy ma’lumotlar tizimi – ma’lumotlar bazalari va axborot texnologiyalari va ularni qayta ishlashni ta’minlaydigan texnik vositalardagi shaxsiy ma’lumotlar to’plami.

2.5. Shaxsiy ma’lumotlarni shaxsiylashtirish – buning natijasida qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanmasdan ma’lum bir Foydalanuvchiga yoki shaxsiy ma’lumotlarning boshqa sub’ektiga shaxsiy ma’lumotlarning egaligini aniqlash mumkin bo’lmagan harakatlar.

2.6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash – avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar (operatsiyalar) majmui shaxsiy ma’lumotlar bilan, shu jumladan to’plash, qayd etish, tizimlashtirish, to’plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o’zgartirish); shaxsiy ma’lumotlarni olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, ta’minlash, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o’chirish, yo’q qilish.

2.7. Operator – mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni tashkil etuvchi va/yoki amalga oshiruvchi, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, shaxsiy ma’lumotlar tarkibini belgilovchi davlat organi, munitsipal organ, yuridik yoki jismoniy shaxs. qayta ishlangan, shaxsiy ma’lumotlar bilan amalga oshirilgan harakatlar (operatsiyalar).

2.8. Shaxsiy ma’lumotlar – to’g’ridan-to’g’ri yoki bilvosita https://1xbet.com veb-saytining aniq yoki identifikatsiyalangan Foydalanuvchisiga tegishli har qanday ma’lumot.

2.9. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma’lumotlar – shaxsiy ma’lumotlar, shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish orqali shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan taqdim etiladigan cheksiz miqdordagi shaxslarga kirish. “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi qonunda belgilangan tartibda (keyingi o’rinlarda shaxsiy ma’lumotlar) tarqatish uchun ruxsat berilgan ma’lumotlar).

2.10. Foydalanuvchi – https://1xbet.com veb-saytiga har qanday tashrif buyuruvchi.

2.11. Shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etish – ma’lum bir shaxsga yoki ma’lum bir doiraga shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.

2.12. Shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish – shaxsiy ma’lumotlarni cheksiz miqdordagi shaxslarga oshkor qilishga (shaxsiy ma’lumotlarni uzatish) yoki shaxsiy ma’lumotlar bilan cheklanmagan miqdordagi shaxslarga tanishtirishga qaratilgan har qanday harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma’lumotlarni ommaviy axborot vositalarida nashr etish, ma’lumotlarga joylashtirish. va telekommunikatsiya tarmoqlari yoki shaxsiy ma’lumotlarga boshqa yo’l bilan kirishni ta’minlash.

2.13. Shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish – bu shaxsiy ma’lumotlarni xorijiy davlat hududiga xorijiy davlat organiga, xorijiy jismoniy yoki xorijiy yuridik shaxsga o’tkazish.

2.14. Shaxsiy ma’lumotlarni yo’q qilish – shaxsiy ma’lumotlarning ma’lumotlar tizimidagi va/yoki shaxsiy ma’lumotlarning moddiy tashuvchisidagi shaxsiy ma’lumotlar tarkibini keyinchalik qayta tiklashning iloji bo’lmagan holda shaxsiy ma’lumotlar qaytarib bo’lmaydigan tarzda yo’q qilingan har qanday harakatlar.

3. Operatorning asosiy huquq va majburiyatlari

3.1. Operator quyidagi huquqlarga ega:

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ektidan ishonchli ma’lumotlarni va/yoki shaxsiy ma’lumotlarni o’z ichiga olgan hujjatlarni olish;

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olgan taqdirda, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to’xtatish to’g’risida so’rov yuborgan taqdirda, Operator shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining roziligisiz shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni davom ettirishga haqli. “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo’lsa;

Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonunda va unga muvofiq qabul qilingan normativ hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash uchun zarur va etarli bo’lgan chora-tadbirlar tarkibi va ro’yxatini mustaqil ravishda belgilaydi, agar shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonun yoki boshqa federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa.

3.2. Operator quyidagilarga majbur:

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ektiga uning iltimosiga binoan uning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga oid ma’lumotlarni taqdim etish;

– Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish;

— shaxsiy maʼlumotlar subyektlari va ularning qonuniy vakillarining soʻrovlari va soʻrovlariga “Shaxsiy maʼlumotlar toʻgʻrisida”gi qonun talablariga muvofiq javob berish;

— shaxsiy maʼlumotlar subʼyektlarining huquqlarini himoya qilish boʻyicha vakolatli organga ushbu organning soʻroviga koʻra, bunday soʻrov olingan kundan boshlab 10 kun ichida zarur maʼlumotlarni taqdim etish;

— shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlash boʻyicha ushbu Siyosatga cheksiz kirishni nashr qilish yoki boshqa yoʻl bilan taʼminlash;

— shaxsiy maʼlumotlarni ruxsatsiz yoki tasodifiy kirishdan, yoʻq qilishdan, oʻzgartirishdan, bloklashdan, nusxalashdan, taqdim etishdan, tarqatishdan, shuningdek shaxsiy maʼlumotlarga nisbatan boshqa qonunga xilof harakatlardan himoya qilish boʻyicha huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni koʻrish;

— Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risidagi qonunda nazarda tutilgan tartibda va hollarda shaxsiy ma’lumotlarni uzatishni (tarqatishni, taqdim etishni, kirishni) to‘xtatish, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to‘xtatish va yo‘q qilish;

— shaxsiy maʼlumotlar toʻgʻrisidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish.

4. Shaxsiy ma’lumotlar mavzularining asosiy huquqlari va majburiyatlari

4.1. Shaxsiy ma’lumotlar subyektlari quyidagi huquqlarga ega:

– Shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlash to’g’risidagi ma’lumotlarni oling, ammo federal qonunlar tomonidan taqdim etilgan hollar bundan mustasno. Ma’lumot shaxsiy ma’lumotlarning mavzuni operator tomonidan mavjud shaklda keltirilgan va ular boshqa shaxsiy ma’lumotlar bilan bog’liq shaxsiy ma’lumotlar bo’lmasligi kerak, ular shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy asoslar mavjud bo’lganda. Ma’lumotlar ro’yxati va uni kviteti tartibi shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonun bilan belgilanadi;

– Shaxsiy ma’lumotlar to’liq olingan yoki noqonuniy ravishda olingan yoki kerakli bo’lmagan, noqonuniy deb e’lon qilingan yoki huquqlarini himoya qilish uchun qonunda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni aniqlashtirish bo’yicha operatordan talab qilish. ;

– bozorda tovarlar, ishlar va xizmatlarni targ’ib qilish uchun shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashda dastlabki rozilikning shartini qo’yib yuborish;

– shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilikni ko’rib chiqish, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni tugatish uchun talablarni yuborish;

– shaxsiy ma’lumotlar yoki shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashda sud tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar yoki operatorning harakatsizligi uchun vakolatli organga murojaat qilish;

– Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish uchun.

4.2. Shaxsiy ma’lumotlar talab qilinadi:

– Operatorni o’zi to’g’risida ishonchli ma’lumotlar bilan ta’minlang;

– shaxsiy ma’lumotlarning shaxsiy ma’lumotlarini aniqlashtirish (yangilash, o’zgartirish) haqida xabar bering.

4.3. Operatorni o’zlari nomaqbul ma’lumotlarni o’zlari yoki shaxsiy ma’lumotlarning boshqa mavzusi haqida noto’g’ri ma’lumot berishgan shaxslar Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq javobgar bo’ladilar.

5. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

5.1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash huquqiy va adolatli asosda amalga oshiriladi.

5.2. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va huquqiy maqsadlarga erishish bilan cheklangan. Shaxsiy ma’lumotlar to’plamining maqsadlariga nomuvofiq bo’lmagan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash ruxsat berilmaydi.

5.3. Shaxsiy ma’lumotlarni o’z ichiga olgan ma’lumotlar bazalarini birlashtirishga ruxsat berilmaydi, ular qayta ishlash bir-birlariga mos maqsadlar uchun amalga oshiriladi.

5.4. Faqat ularni qayta ishlashning maqsadiga javob beradigan shaxsiy ma’lumotlar qayta ishlanishi kerak.

5.5. Qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlar tarkibi va hajmi e’lon qilingan ishlov berish maqsadlariga mos keladi. Ularni qayta ishlash uchun e’lon qilingan maqsadlarga nisbatan qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlarning ortiqcha bo’lishi mumkin emas.

5.6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma’lumotlar aniqligi, ularning etarliligi, agar kerak bo’lsa, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga nisbatan ahamiyatliligi ta’minlanadi. Operator zarur choralarni ko’radi va / yoki to’liq bo’lmagan yoki noto’g’ri ma’lumotlarni o’chirishga yoki aniqlashtirishni ta’minlaydi.

5.7. Shaxsiy ma’lumotlarni saqlash shaxsiy ma’lumotlarning mavzusini aniqlashga imkon beradigan shaklda amalga oshiriladi, bu shaxsiy ma’lumotlarning yaroqlilik muddati federal qonun, kelishuv tomonidan o’rnatilmagan bo’lsa , shaxsiy ma’lumotlar predmeti bo’lgan foyda yoki kafil bo’lgan partiyasi. Qayta ishlov berilgan shaxsiy ma’lumotlar qayta ishlash maqsadlariga erishish yoki ushbu maqsadlarga erishish, agar ushbu maqsadlarga erishish zarur bo’lsa, agar federal qonunda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa.

6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash ob’ektlari

Qayta ishlashning maqsadi Foydalanuvchiga xizmat ko’rsatish, ma’lumot va / yoki veb-saytda bo’lgan materiallarga kirish
Shaxsiy ma’lumot Familiyasi ismi otasini ismi

elektron manzil

Yuridik asoslar “Axborot, axborot texnologiyalari va axborotni muhofaza qilish to’g’risida” Federal qonun 07.27.2006 N 149-FZ 149-FZ
Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash turlari Shaxsiy ma’lumotlarni uzatish

7. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shartlari

7.1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlash uchun shaxsiy ma’lumotlarning roziligi bilan amalga oshiriladi.

7.2. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash xalqaro shartnoma yoki qonunda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi bilan belgilangan funktsiyalar, vakolatlar, vakolatlarni amalga oshirish uchun zarurdir.

7.3. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash odil sudlovni amalga oshirish, sud qonunining ijrosi, Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq boshqa tana yoki amaldorning ijro etuvchi protsesslar to’g’risidagi qonun hujjatlarini amalga oshirish zarur.

7.4. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash, ularning shaxsiy ma’lumotlar predmeti, shuningdek, shaxsiy ma’lumotlarning predmeti, shuningdek, shartnoma tuzish uchun shartnomani amalga oshirish uchun shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash kerak yoki shaxsiy ma’lumotlar predmeti sub’ektlar benefitsiar yoki kafil bo’ladi.

7.5. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash operator yoki uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish uchun yoki shaxsiy ma’lumot sub’ekti huquqi va erkinliklari buzilganligi sababli, ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun zarurdir.

7.6. Shaxsiy ma’lumotlar qayta ishlanadi, cheksiz shaxslar doirasiga kirish yoki uning iltimosiga binoan (bundan keyin – ommaviy shaxsiy ma’lumotlar) tomonidan taqdim etilgan cheksiz doira doirasiga kirish.

7.7. Shaxsiy ma’lumotlarni e’lon qilinishi yoki majburiy oshkor qilinishi uchun qayta ishlash federal qonunga muvofiq amalga oshiriladi.

8. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning boshqa turlarini yig’ish, saqlash, o’tkazish va boshqa turdagi boshqa turdagi

Operator tomonidan qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlarni xavfsizligi amaldagi qonunlarni himoya qilish sohasidagi amaldagi qonunchilikning bajarilishini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni amalga oshirish bilan ta’minlanadi.

8.1. Operator shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlaydi va ruxsatsiz shaxslarning shaxsiy ma’lumotlariga kirishni istisno etadigan barcha choralarni ko’radi.

8.2. Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari hech qachon hech qanday shartlarda bo’lmagan holda, uchinchi shaxslarga berilmaydi, yoki shaxsiy ma’lumotlarga ko’ra operatorga operatorga ma’lumotni uchinchi joyga topshirish huquqi berilmaydi fuqarolik huquqi shartnomasi bo’yicha majburiyatlarni bajarish uchun partiya.

8.3. Shaxsiy ma’lumotlaringizda noaniqliklar aniqlansa, u uni mustaqil ravishda yangilashi mumkin, Operatorning info@1xbet-toeam.com Email elektron manzilini “Shaxsiy ma’lumotlar yangilash” yozuvi bilan xabar berish uchun operatorni yuborishi mumkin.

8.4. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash jarayoni, agar shartnoma yoki amaldagi qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lsa, shaxsiy ma’lumotlar to’plangan maqsadlarga erishish bilan belgilanadi.

Foydalanuvchi istalgan vaqtda operatorni qayta ishlash uchun roziligini qaytarib olishi mumkin, operatorni elektron pochta orqali yuborish orqali operatorning elektron pochta orqali elektron pochta orqali elektron pochta orqali elektron pochta orqali elektron pochta orqali xabar yuborish “.

8.5. Uchinchi bo’lib xizmat ko’rsatish xizmatlari, shu jumladan to’lov tizimlari, aloqa va boshqa xizmat ko’rsatuvchi provayderlar tomonidan ishlab chiqarilgan va maxfiylik siyosatiga muvofiq ko’rsatilgan va qayta ishlangan barcha ma’lumotlar saqlanadi va qayta ishlanadi. Shaxsiy ma’lumotlar va / yoki ko’rsatilgan hujjatlar mavzusi. Uchinchi tomonlar, shu jumladan ushbu bandda ko’rsatilgan xizmat ko’rsatuvchi provayderlarning harakatlari uchun operator javobgar emas.

8.6. Shaxsiy ma’lumotlar predmeti tomonidan belgilangan shaxsiy ma’lumotlar harorati, shuningdek qayta ishlash yoki qayta ishlash sharoitlari bundan mustasno, tarqatish uchun ruxsat etilgan shaxsiy ma’lumotlarni davlat, ommaviy ma’lumotlarni qayta ishlash holatlarida qo’llanma va rf qonun hujjatlarida belgilanadigan boshqa jamoat manfaatlari.

8.7. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlaydi.

8.8. Shaxsiy ma’lumotlarni saqlash Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash uchun shaxsiy ma’lumotlarni saqlash shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning maqsadi, agar shaxsiy ma’lumotlar muddati federal qonun, kelishuv, partiya tomonidan o’rnatilmagan bo’lsa Shaxsiy ma’lumotlar mavzusi bo’lgan benefitsiar yoki kafolat beriladi.

8.9. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning shartlari shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga erishish, shaxsiy ma’lumotlarning predmetining roziligi, shaxsiy ma’lumotlar predmeti yoki tugatish uchun rozilikni ko’rib chiqish bo’lishi mumkin shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni noqonuniy qayta ishlashni aniqlash.

9. Qabul qilingan shaxsiy ma’lumotlar bilan operator tomonidan bajariladigan harakatlar ro’yxati

9.1. The operator collects, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion and destruction of personal data.

9.2. Axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida olingan yoki u holda olingan yoki u bo’lmagan holda olingan ma’lumotni kvitansiya va / yoki uzatish bilan shaxsiy ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashni amalga oshiradi.

10. Shaxsiy ma’lumotlarni kesib o’tish

10.1. Shaxsiy ma’lumotlarni bosib o’tish niyatida bo’lgan shaxsiy ma’lumotlar huquqini himoya qilish uchun vakolatli organni (bunday bildirishnoma shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash niyati to’g’risida xabarnomadan alohida yuboriladi).

10.2. Yuqoridagi xabarnoma taqdim etishdan oldin operator chet el davlatlari, chet ellik jismoniy shaxslar, xorijiy yuridik shaxslardan, tegishli ma’lumotlarni uzatishni rejalashtirishi shart.

11. Shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligi

Agar federal qonunning predmetining favqulodda mavzusining roziligisiz uchinchi tomonni oshkor qilmaslik va shaxsiy ma’lumotlarga ko’ra shaxsiy ma’lumotlarni tarqatmaslik kerak.

12. Yakuniy qoidalar

12.1. Foydalanuvchi info@1xbet-toam.com yordamida operatorga murojaat qilib, shaxsiy ma’lumotlarini qiziqtirgan qiziqishlari bo’yicha har qanday tushuntirishlarni olishi mumkin.

12.2. Ushbu hujjat shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosati operatori tomonidan qayta ishlash siyosatidagi o’zgarishlarni aks ettiradi. Siyosat yangi versiyasini almashtirmaguncha.